Indicatoare de interzicere

indicatoare interzicere

Indicatoare de avertizare

indicatoare avertizare

Indicatoare de obligativitate

indicatoare obligativitate

IOMIN PRINT produce şi comercializează indicatoare de securitate care sunt prevăzute în normele legale în vigoare, atât în ţară cât şi în Uniunea Europeană.

Folosirea indicatoarelor este obligatorie şi prevăzută de lege, fie că aceste indicatoare sunt de interzicere, obligativitate, informare, avertizare, paza şi stingerea incendiilor, prim ajutor etc.

IOMIN PRINT produce indicatoare de securitate, respectând strict legislaţia în vigoare, grafica şi simbolurile, coloritul şi tipo-dimensiunile prevăzute de normele în vigoare.

Indicatoarele sunt realizate pe suport autocolant, pvc, metal etc, imprimate serigrafic sau printate, de diverse dimensiuni.